ЕТ БЛАГО 82 – БЛАГОЙ ТОДОРОВ

Компанията ни е фокусирана върху осигуряването на:

– Избор на машини за хранително-вкусовата промишленост;

– Модернизиране на съществуващи производствени мощности;

– Проектиране на нови машини и контакт с производителите им до цялостно изграждане;

– Проектиране производствени процеси;

– Изграждане на цялостни решения за хранително-вкусовата промишленост, като присъствието ни е във всеки етап до въвеждането му в експлоатация;

– Съдействие при изготвяне на проекти за кандидатстване пред Държавен фонд “Земеделие”;

– Представителство пред общинска, областна администрация, Агенция по Храните, а така също и местните електроразпределителни дружества, във връзка с получаване на всички нужни разрешения и присъединявания, необходими за функциониране на обект за производство на храни